ЦЕНТЪР ЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ

СУ "Св. Климент Охридски"

Technologies

Студенти

ЦТТ към СУ има за цел да комерсиализира технологии, разработени и предоставени от научни колекиви в СУ "Св. Кл. Охридски". Освен това нашият център се е посветил на каузата да създаде иновативна и предприемаческа среда на територята на университета. В частност, ние консултираме студенти-предприемачи в сферата на интелектуалната собственост.

Ние помагаме на студентите по следните начини:

  • информираме ги за оптималното използване на ресурсите, за обучения и програми на територията на университета;
  • консултираме ги по процедурите за създаването на фирми и организации и подготвянето на свързаните с това документи;
  • оценяваме перспективите за реализация на техните бизнес идеи;
  • предоставяме конферентната зала на ЦТТ за обучения.