ЦЕНТЪР ЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ

СУ "Св. Климент Охридски"

Technologies

Индустрия

Нашият екип може да помогне на компанията Ви в следните сфери:

  • издаване на лицензи за патентовани изобретения и авторски права на съществуващи и стартиращи компании, които технически и финансово са способни да развиват нови технологии в икономически успешни продукти;
  • партньорство с компании в сътрудничество за развитие и реализация на нови технологии;
  • достъп до услугите на специалисти с широк спектър на експертиза в бизнес развитието, лицензирането, интелектуалната собственост и правото;
  • технологични одити.