ЦЕНТЪР ЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ

СУ "Св. Климент Охридски"

Technologies

Център за трансфер на технологии

Адрес: 1164 София, бул. Джеймс Баучър 1, Факултет по химия и фармация, ет. 8
тел.: ((+359) 2 8161375

Божил Добрев, Ръководител
тел: (+359) 2 86 54 686, (+359) 887 68 83 28

Антон Андонов, Експерт
e-mail: andonov.anton@gmail.com
тел: (+359) 884 59 99 36

Красимира Генева, Експерт финансово-икономически анализи
e-mail: kgeneva@tto.uni-sofia.bg
тел: (+359) 885 30 25 66