ЦЕНТЪР ЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ

СУ "Св. Климент Охридски"

Technologies

Изследователи

Вашата научна и изследователска дейност е от огромно значение не само за развитието на науката, но и за цялото общество. Вашите знания и успехи не само могат, а е желателно да стигнат до бизнес общността в България, а защо не и в глобален мащаб. В този случай Центърът за трансфер на технологии може да Ви бъде от полза, за да представи Вашите резултати пред възможно по-голяма аудитория чрез средствата на комерсиализацията.

Ние отговорихме на някои често задавани към нас въпроси:

Изобретение ли е Вашето откритие?

Изобретението е предмет, процес или техника, съдържащо нововъведение, което не е достояние на техниката.
Изобретенията могат да доведат до създаване на комерсиални продукти и процеси.
Изобретенията могат да се направят във всяка област и обхващат много сфери.
Изобретенията може да задоволяват определени пазарни или технически потребности.
Ако сте изобретили нещо ново, ние сме готови да работим с Вас и да определим дали вашето изобретение има потенциал за комерсализация.

Ползи за изобретателите

Практическото приложение на Вашето изследване в разработването на нови продукти дава възможно най-голямото признание за Вашите усилия по създаването му.
Сътрудничеството с партньори от индустрията може да доведе и до спонсориране на допълнителни изследвания и външни консултации.
Сътрудничеството с партньори от индустрията може също да подпомогне и на Вашите студентите да натрупат практически опит, който ще им е полезен при избора на кариера.
Получавате възнаграждение за Вашето изобретение.
Може да получите допълнително финансиране за Вашата лаборатория или катедра.
Помагате за развитието на икономиката.

Защо да защитите вашето изобретение чрез патент или авторско право?

Изобретения, подлежащи на патентоване, е много трудно да се защитят след като веднъж са добили публичност чрез публикация в пресата, чрез уеб сайт или чрез представяне на конференция. Ние трябва да подадем заявка за патент преди публикацията да бъде направена пред широка аудитория, ако искате да получите патент.
След публикация или каквато и да е форма на друго публично разгласяване, Вашето изобретение не подлежи на патентоване.
След като сте подали заявка за патент, Вие можете да публикувате Вашия труд без загуба на патентоспособност за изобретенията описани в заявката.
Патентите могат да бъдат голям икономически стимул дадена компания да се свърже с нас, тъй като изключват използването на изобретението от друга компания за 20 години от подаването на заявката. По този начин се увеличава шансът за комерсиализация.
Някои технологии подлежат на авторско право, като например: софтуер, учебници, презентации и др. В тези случаи авторско право възниква при създаването им.