ЦЕНТЪР ЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ

СУ "Св. Климент Охридски"

Technologies

Заявка за услуга

Избраната от Вас услуга е Консултации при регистриране на изобретения и търговски марки.
Организация  Лице за контакт  Длъжност в организацията  Електронна поща  Телефон  Допълнителни изисквания
Изпрати