ЦЕНТЪР ЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ

СУ "Св. Климент Охридски"

Technologies

Заявка за услуга

Избраната от Вас услуга е Съдействие за технологичен трансфер и технологично развитие във връзка с технологична оценка на производството чрез провеждане на технологичен одит на фирма.
Организация  Лице за контакт  Длъжност в организацията  Електронна поща  Телефон  Допълнителни изисквания
Изпрати