ЦЕНТЪР ЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ

СУ "Св. Климент Охридски"

Technologies

Заявка за услуга

Избраната от Вас услуга е Предоставяне на информация относно европейски и национални политики и законодателство в областта на трансфера на технологии и защитата на интелектуална собственост.
Организация  Лице за контакт  Длъжност в организацията  Електронна поща  Телефон  Допълнителни изисквания
Изпрати